jueves, 29 de agosto de 2013

C. H. Mackintosh-Timpul Si Viata Profetului Ilie Tisbitul-

C. H. Mackintosh-Timpul Si Viata Profetului Ilie Tisbitul-
Autor : C. H. Mackintosh
Titlu : Timpul Si Viata Profetului Ilie Tisbitul
Editura / Editor : C. H. Mackintosh
Format : PDF
Dimensiune De Fișier : 543 KB
Pagini : 44.

Decriere:

Arătarea unui proroc în Israel era întotdeauna dovada decăderii acelui popor.Câtă vreme orânduielile poruncite erau păstrate în puterea lor de la început și Legea era păzită, nu era nevoie de altă lucrare și nu se auzea glasul vreunui profet.Când însă începea decăderea,când poruncile și orânduielile Domnului nu mai erau trăite în duhul și puterea zilelor de la început,s-a simțit nevoia unei slujbe noi, care era împlinită prin puterea Duhului Sfânt în profeți.
În toată mulțimea rânduielilor din Levitic,nu era nimic care să ducă la o slujbă deosebită,ca aceea a prorocului Ilie Tișbitul,fiindcă firea pământească ar fi împiedicat lucrarea prorocului.Cuvântul profetului nu putea fi vestit decât prin puterea Duhului Sfânt.Câtă vreme rânduielile din Levitic își împlineau rostul lor, n-a fost nevoie ca Duhul Sfânt să-Și desfășoare o putere nouă.
În zilele glorioase ale lui Solomon, nu era nevoie de un profet ca Ilie. Atunci totul era în rânduială,toate erau în stare bună,fiecare parte a mecanismului mergea bine.Împăratul era pe tron și avea grijă să păstreze drepturile cetățenești ale lui Israel; preotul era în templu și își împlinea îndatoririle lui religioase; leviții și cântăreții erau la locul lor - cu un cuvânt, totul mergea bine, așa că nu era nevoie de glasul unui profet.
Cu timpul însă, totul s-a schimbat; șuvoaiele răului au cuprins pământul și au zguduit temeliile sistemului civil și religios în Israel.Oameni fără credință s-au urcat pe tronul de domnie al lui David și au călcat în picioare drepturile poporului, făcându-și voia lor; răul a ajuns atât de mare încât, în cele din urmă, nelegiuitul Ahab și soția sa, Izabela, s-au așezat pe tronul de pe care împăratul Solomon împărțise dreptatea.
Domnul nu mai putea să lase ca valul răului să crească și mai mult. Iată de ce a aruncat din tolba Sa o săgeată pregătită să străpungă cugetul lui Israel, ca să-l aducă din nou la credincioșie față de El.Această săgeată era Ilie Tișbitul,martorul curajos și necruțător,care a rămas în luptă când toți părăsiseră lupta, căci nu mai aveau putere să se împotrivească șuvoiului de rele care-inăpădise.
Dar înainte de a cerceta viața și lucrarea acestui om ales este bine să arătăm rostul profeției.Dacă vom lua seama la slujba profeților, vom vedea că fiecare din ei avea câte o însărcinare deosebită și avea să ajungă la un îndoit scop.
Domnul Se îndrepta spre cugetul alor Săi pentru ca să-i facă să osândească răul și, în același timp,le îndrepta ochiul credinței spre slava viitoare. Profetul arăta lumina și adevărul lui Dumnezeu;el dădea pe față răul dinăuntru, vorbea de starea tristă a poporului și dovedea că au părăsit pe Dumnezeu. În felul acesta,el făcea să se clatine temeliile sistemului religios mincinos care se statornicise în Israel.Profetul nu se oprea însă aici; ar fi fost într-adevăr trist dacă ar fi vorbit numai de păcatele poporului și de pierderea gloriei lor de odinioară. Pe lângă cuvântul:„Israele, ai căzut!“, el putea să adauge din partea lui Dumnezeu această asigurare aducătoare de mângâiere: „Dar scăparea ta este la Mine!“ Iată cele două părți ale lucrării profetului: pe de o
parte, căderea lui Israel, iar pe de altă parte, harul lui Dumnezeu.
Israel își pierduse gloria prin neascultarea sa, dar la sfârșit, prin moartea Fiului lui Dumnezeu și ascultarea de El, se va întoarce iarăși. Slujba profetului era într-adevăr foarte înaltă și sfântă.Ce slujbă binecuvântată este să fii trimis în mijlocul unui sistem religios ruinat și să poți arăta vremea fericită când Dumnezeu Se va descoperi în harul Său,pentru fericirea răscumpăraților Săi, atât în cer, cât și pe pământ!
Și ce este acest har dacă nu Evanghelia? Prin ce se deosebește slujba unui profet de a unui evanghelist? Prin nimic! Căci și evanghelistul, ca și profetul, arată omului că este pierdut, dar în același timp îi vestește și prețul lucrării săvârșite de Domnul Isus Hristos.
Iată mărturia evanghelistului:
- pe de o parte, el vorbește despre ruina omului și sfârșitul tuturor pretenților lui;
- pe de altă parte, el vestește arătarea slavei lui Dumnezeu, după sfaturile Lui, în răscumpărare.
Fericită, glorioasă și dumnezeiască slujbă! Să dea Domnul ca inimile noastre să înțeleagă adevărul ei de preț!

Descarcă Prin Mediafire

0 comentarios:

Publicar un comentario