viernes, 20 de septiembre de 2013

John Bunyan-Put Hrišćanina-

John Bunyan-Put Hrišćanina-
Autor: John Bunyan
Naslov: Put Hrišćanina
Izdavač / Urednik: Sionska Truba
Format: PDF
Veličina Datoteke: 760 KB
Stranice: 272.

Opis:

"Put Hrišćanina" je jedna od najčuvenijih alegorija. Pored Biblije nijedna se druga knjiga nije toliko prevodila i štampala. Kako i ne bi kad je Jovan Banjan (John Bunyan, 1628-1688) kotlar i propovednik evanđelja iz Bedforda u Engleskoj na tako divan, duhovan i pristupačan način obuhvatio put i pobedu pravog vernika i sledbenika Gospoda Isusa Hrista.

Božiji putevi su nekad jako čudni, ali ipak uzvišeni i puni svrhe i smisla pa makar i vodili kroz neočekivane situacije i nevolje. Onaj ko Mu se bez rezerve preda može sa sigurnošću da zna "da onima koji ljube Boga sve ide na dobro..." (Rim. 8:28). Tako je bilo i sa Jovanom Banjanom koji je bez sumnje Božijim proviđenjem proveo u bedfordskoj tamnici dvanaest godina i pri tom između ostalih svojih dela, napisao i ovo remek-delo hrišćanske literature. Banjanovo obraćenje, život i delo su dati na početku knjige u obliku kratke biografije i čitalac će moći da vidi da ova alegorija nije tek proizvod piščeve razigrane mašte, nego dubokog i stvarnog ličnog iskustva i praktičnog poznavanja Svetoga pisma i njegovog Autora - Boga.

Iako je ova knjiga ranije doživela nekoliko izdanja u našoj zemlji, neizmerno smo zahvalni Gospodu za ovaj novi prevod i molitva nam je da svaki onaj koji čita pronađe sebe na ovim stranicama i zajedno sa Hrišćaninom, Verkom i Nadoljubom pođe na put u nebeski Grad gde ga svakako čekaju večna radost i slava.

Dragan Milenković.

Preuzimanje Po Mediafire

0 comentarios:

Publicar un comentario